Πανεπιστήμιο των Ορέων-Δραστηριότητα στον τέως Δήμο Φρε, 9 Μαΐου 2014, εφημ. Φρες Μάιος 2014