Πανεπιστήμιο… στην καρδιά της τοπικής κοινωνίας, Τόλμη