Πανεπιστήμιο .. στα μιτάτα της Κρήτης, Κρητικά Νέα