Ο καθηγητής Herzfeld του Χάρβαρντ μιλά στην Εφημερίδα Πατρίδα, Σχέση μισού αιώνα με την Κρήτη