Ο Δήμος Φαιστού στη συνάντηση για Ανάπτυξη Ορεινών Όγκων του Περιφ. Συμβ. Καινοτομίας Κρήτης – του Πανεπ. των Ορέων, Νέα Κρήτη