Ο γιατρός μου και εγώ.., Τα Νέα (διαδικτυακή έκδοση)