Οφθαλμολογικές Εξετάσεις στα χωριά του Κουλούκωνα, Πατρίς