Ομάδα εθελοντών ιατρών στη Σχοινούσα εφ. Καθημερινή