Οι Ωραίοι των Ορέων, Σχολ. εφημ. Γυμνασιου Τουρλωτής “η παρέα μας”