Νοικοκυριά της Κρήτης βρίσκουν ξανά το νήμα της υφαντικής, Εφ. ΤΑ ΝΕΑ