Το Πανεπιστήμιο των Ορέων στο Δήμο Πλατανιά – Το ΠτΟ στους 100 μεγαλύτερους οργανισμούς υποστήριξης περιβάλλοντος στον κόσμο εφ. Κρητικά Νέα