Νηματοποίηση μεταξιού στα Π.Ρούματα Χανίων και στο Αμνάτο Ρεθύμνης – Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020