Νηματοποίηση λιναριού στο Γυμνάσιο Γουβών Ηρακλείου με την συμμετοχή μαθητών από το 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και κοπή πίτας ΠτΟ, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

17 Μαρτίου 2023

Η Αποστολή Πηνελόπη Gandhi – ΠτΟ έσπειρε λινάρι μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Γουβών Ηρακλείου.
Έγινε η συγκομιδή του και την Παρασκευή 17 Μαρ. 2023, οργανώθηκε Αλληλοδιδασκαλία των μαθητών του Γυμνασίου, μαζί με τους μαθητές του 7ου Γυμνασίου Ηρακλείου.
Οι καθηγητές των δυο γυμνασίων, η κυρία Βαρβάρα Τερζάκη, μαζί ντόπιες υφάντριες και εθελοντές της Αποστολής έδειξαν στα παιδιά τον τρόπο που παίρνομε το νήμα από το φυτό του Λιναριού και γίνεται το Νήμα.
Ύστερα να υφανθεί, να γίνει φως και ύφασμα στο Αργαστήρι μας.
Η δράση αυτή αφιερώθηκε από τους μαθητές και τους καθηγητές του Γυμνασίου Γουβών στην αείμνηστη εκπαιδευτικό, Βαρβάρα Κοθρά, μια φωτεινή και δημιουργική γυναίκα, που έφυγε δυστυχώς πολύ νέα, πρόσφατα από κοντά μας.