Νέες Εποχές: Ανθρωπιστική κρίση: Τι να κάνουμε; Εφ. Το Βήμα της Κυριακής