Νέα Κρήτη – Παγκρήτια εφημερίδα – Παιδαγωγική διδασκαλία για την τέχνη της υφαντικής