Μπορεί το προϊόν να στηρίξει την τοπική κοινωνία; neatv.gr