Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου των Ορέων και του Καμπανείου Ιδρύματος, Κρητική Επιθεώρηση