“Μια διαμαρτυρία για τις ελλείψεις στην εκπαίδευση φέτος” Διμηνιαία εφημερίδα του Γυμνασίου Τουρλωτής