Κείμενο για το Πανεπιστήμιο των Ορέων από την κυρία Βαρβάρα Τερζάκη, Ρεθεμνιώτικα Νέα