Καφενείο για γυναίκες και άνδρες στ΄ Ανώγεια, Πατρίς