Καταξιώνεται στην κρητική κοινωνία το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Εφ. Κρητικά Νέα