Καλλιόπη Κουρίνου, μια αληθινή θεϊκή μορφή της Κρήτης έφυγε.

Καλλιόπη Κουρίνου, μια αληθινή θεϊκή μορφή της Κρήτης έφυγε.
Η ομάδα της Αποστολή Πηνελόπη Gandhi είναι συντετριμμένη.