Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε. – 18ο Επιστημονικό Συνέδριο ΣΕΠΕ: Περιφερειακή εξειδίκευση & επιχειρηματικότητα