Ιατρική υποστήριξη στα χωριά της Σητείας από το Πανεπιστήμιο των Ορέων, ιστοχώρος Ανατολή