Ιατρικές Εξετάσεις και Ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Ανατολή Λασιθίου