Η σημασία της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία, Πατρίς