Η προστάτις των “ανεπιθύμητων κοριτσιών”, Εφ. ΤΑ ΝΕΑ