Η ορεινή Κρήτη στα χέρια του Πανεπιστημίου των Ορέων, Κρητικά Νέα