Η επόμενη εξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορεων θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Αχλάδια του Δήμου Σητείας, στις 27 Νοεμβρίου 2015. Θα πραγματοποιηθεί και Αλληλοδιδασκαλία μεταξύ του Δημοτικού Σχολείου Πισκοκέφαλου και του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου.

27 Νοεμβρίου 2015

Η επόμενη εξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Αχλάδια του Δήμου Σητείας, στις 27 Νοεμβρίου 2015, όπου θα πραγματοποιηθούν ιατρικές εξετάσεις σε ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού. Θα λειτουργήσουν τα καφενεία των Ορέων, Ανδρών και Γυναικών.  Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και  Παιδαγωγική Παρέμβαση – Αλληλοδιδασκαλία μεταξύ του Δημοτικού Σχολείου Πισκοκέφαλου και του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου.