Η επιστημονική γνώση συναντά την αρχαία λαϊκή σοφία της υπαίθρου.