Η Αποστολή του Πανεοιστημίου των Ορέων, ιστολόγιο Τοπικοποίηση