Μια σπουδή στο Νήμα, στο Ρέθυμνο

9 Μαρτίου 2023

Άλλη μια σπουδή της Αποστολής μας στο ακατάλυτο Νήμα της ορεινής Κρήτης, μαζί με τις γυναίκες, που γνωρίζουν καλά και καταφεύγουν στο στοιχειώδες, συχνά στο ασκητικό και μέσα από αυτό δημιουργούν ένα περιβάλλον επαρκούς αφθονίας.
Καλλιεργούμε με τα χέρια το νήμα, υφαίνουμε ποίηση, δημιουργούμε απλά μνημεία ιδιοφυίας, ιστορίας και εθίμων των μητέρων μας.