Ηχητική καταγραφή Αργαστηριού – Αίμονας Μυλοποτάμου

15 Ιουλίου 2016

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016, ο κύριος Πάνος Αμελίδης, λέκτορας του Bournemouth University, Music & Audio Technology, Department of Creative Technology στην Μ Βρετανία, μετά από σχετικό του αίτημα στο Πανεπιστήμιο των Ορέων, επισκέφθηκε τον Αίμονα Μυλοποτάμου και κατέγραψε ηχητικά, για πρώτη φορά, τους ήχους του Κρητικού Αργαστηρίου καθώς και μαρτυρίες των υφαντριών του χωριού και της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi,για την ιερή τέχνη της υφαντικής, προκειμένου να αξιοποιήσει τα δεδομένα αυτά στην έρευνα που διεξάγει στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth, σχετικά με την ταύτιση του ηχοτοπίου με το πολιτισμικό προϊόν.