Εφημερίδα ΒΗΜΑ της Κυριακής – Παρουσίαση της φιλοσοφίας και του έργου του Πανεπιστημίου Των Ορέων