Ευχαριστήριο των γονέων στο Πανεπιστήμιο των Ορέων, Ανατολή Λασιθίου