Ευχαριστήριο από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Πανεπιστήμιο των Ορέων, Διαδικτυακή πύλη 2810