Επιστήμη στην υπηρεσία της υπαίθρου, Οφθαλμολογικές εξετάσεις στη Μιαμού, Άποψη του Νότου