Επίσκεψη του Πανεπιστημίου των Ορέων στους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβυζίου, Ανατολή Online