Επίσκεψη στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ρεθύμνου από το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Ρέθεμνος