Εξόρμηση του ΠτΟ στο Κουστογέρακο Χανίων την Παρασκευή 7 Απρ. 2023

7 Απριλίου 2023

Εξόρμηση ΠτΟ στο Δήμο Καντάνου – Σελίνου – 07 Απρ 2023

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, τα τελευταία 20 χρόνια, μελετά τη ζωή των ορεινών κοινοτήτων και τις βιωματικές γνώσεις των ανθρώπων των Ορέων.
Προτείνει λύσεις για την αλλαγή προτύπου ευημερίας, την απεξάρτηση από την οικονομία του δανεισμού, την αυτάρκεια και την βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από την ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας και των διαχρονικών αξιών των ορεινών κοινωνιών.
Θα πραγματοποιήσει την επόμενη εξόρμηση του στο Δήμο Καντάνου – Σελίνου Χανίων, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, όπου θα γίνουν οι παρακάτω δράσεις:
-Αλληλοδιδασκαλία μαθητών στο ΕΠΑΛ Καντάνου.
-Ιατρικές εξετάσεις από καθηγητές Ιατρικής με τις ομάδες τους, στο χωριό Κουστογέρακο, σε ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού,
-Καφενείο των Ορέων στο χωριό Κουστογέρακο, με θέματα που αφορούν στην αυτάρκεια, τις τέχνες των χεριών, την Ιερή τέχνη της Υφαντικής και την ανάπτυξη ενδογενούς, αυτόνομης οικιακής οικονομίας.