Εξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στο Δήμο Αμαρίου, Ρεθεμνιώτικα Νέα