Εξόρμηση από το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Εφημερίδα Πατρίς