Ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Κρητική Επιθεώρηση