Δράσεις Υγείας – Πανεπιστήμιο των Ορέων, Κρητικά Νέα