Δημοσίευμα για τον καθ. Ι. Παλλήκαρη και την παγκόσμια ερευνητική πρωτοπορία του ιδίου και της ομάδος του, που αφορά την κατασκευή του πρώτου “ηλεκτρονικού” οφθαλμού, με την ονομασία “Argus”.