Δημοσίευμα για την επίσκεψη του ΠτΟ στα Χανιά, Ρεθεμνιώτικα Νέα