Δήλωση Yπουργού Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου, στα πλαίσια της 65ης Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο

20 Οκτωβρίου 2010

Θα ήθελα να κάνω μία ειδική αναφορά στο Πανεπιστήμιο των Ορέων, γιατί πιστεύω ότι είναι μία εξαιρετικά φιλόδοξη και σημαντική για την Ελλάδα προσπάθεια όπου φέρνει την γνώση κοντά στην κοινωνία και την κοινωνία στη γνώση. Είναι ένα πείραμα, όπου αν το παρακολουθήσουμε από κοντά και δούμε τα αποτελέσματα του θα είναι σημαντικό για την αλλαγή της φύσης των Πανεπιστημίων.