Βρετανική Σχολή Αθηνών – Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού – Σπορά βαμβακιού

4 Μαΐου 2022

Το Πανεπιστήμιο Tων Ορέων (www.panoreon.gr) με την ομάδα της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου και το Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού, έσπειραν σπόρους βαμβακιού στον κήπο του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (https://www.bsa.ac.uk/about-us/knossos-research-centre/), με σκοπό τη δημιουργία χειροποίητου Νήματος το οποίο στην συνέχεια θα υφανθεί ακολουθώντας παραδοσιακές τεχνικές υφαντικής.
Η εκπαιδευτική-πολιτιστική αυτή δράση, στοχεύει στη προώθηση της παιδείας και στην τεκμηρίωση, αξιοποίηση, διαφύλαξη και διάδοση της ηθικής αξίας και του πλούτου της Υφαντικής.
Ευχαριστούμε θερμά το Ερευνητικό Κέντρο Κνωσσού, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και τον επιμελητή κ. Κωστή Χρηστάκη.