Ρέθυμνο, Όλγα ετών 5
The humanitarian face of ESCRS
Ο καθ. Ι. Παλλήκαρης στην ΝΕΑ Τηλέοραση για το Πανεπιστήμιο των Ορέων
Ο καθ. Ι. Παλλήκαρης στο TV Creta για το Pierra Creta
Αποστολή του Πανεπιστημίου των Ορέων στο Δήμο Σητείας, 1 Φεβρουαρίου 2013