Αρχίζει τις συνεργασίες το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Ναυτεμπορική